Rozbudują drogę z Przemyśla do granicy państwa w Malhowicach

8 października 2018

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich we współpracy z Lwowską Obwodową Administracją Państwową rozbuduje drogę Przemyśl – Hermanowice – granica państwa.

8 października, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu minister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak podpisał z dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotrem Miąso umowę na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 885 – Przemyśl – Hermanowice – granica państwa (w Malhowicach).

Celem projektu jest wspieranie i ułatwienie rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej ponad granicami państwowymi. Rozbudowa drogi to także łatwiejszy dojazd do miejsc pracy dla mieszkańców pogranicza oraz poprawa warunków spedycyjnych.

– Inwestycja przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, a docelowo ułatwi dojazd do planowanego przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach. Na ten projekt ze środków programu „Polska – Białoruś – Ukraina”, przeznaczymy prawie 7 mln. Euro – powiedział w Przemyślu Minister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak.

Przedsięwzięcie obejmie także budowę chodników i ścieżek rowerowych. Droga ta w połączeniu z planowanym przejściem granicznym może stać się alternatywną trasą komunikacyjną dla istniejącego połączenia Przemyśl-Medyka-Lwów.

Według zapowiedzi wszystko wskazuje na to, że prace przy modernizacji drogi Przemyśl – Przejście Graniczne w Malhowicach rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Fot. Agata Czereba/UM