Zostanie wybudowane przejście graniczne Malhowice – Niżankowice

17 września 2016

Budowa przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice dojdzie do skutku. Prace rozpoczną się w 2018 r.

Ruszy realizacja budowy przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Wojewoda podkarpacki rozstrzygnął przetarg na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Wcześniej inwestycja została wstrzymana ze względu na źle przygotowany projekt budowlany.

Program Funkcjonalno – Użytkowy ma być gotowy w tym roku, w przyszłym ma zostać zaprojektowany i wydane pozwolenie na budowę, która ma się rozpocząć w 2018 r. Środki na zrealizowanie tych etapów projektowych są już zabezpieczone przez ministra finansów – mówi zastępca prezydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje w tej chwili przebudowę drogi wojewódzkiej od granic miasta do Malhowic.