Brygadier Daniel Dryniak uhonorowany Odznaką Honorową RPO „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”

30 kwietnia 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wręczył bryg. Danielowi Dryniakowi Odznakę Honorową RPO „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”.

W dniu 28 kwietnia, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wraz z sędzią Trybunału Konstytucyjnego prof. Markiem Zubikiem wręczył bryg. Danielowi Dryniakowi Odznakę Honorową RPO „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”.

Bryg. Daniel Dryniak jest zastępcą podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Pełni również funkcję radnego miasta Przemyśla. W lutym 2010 r. zaryzykował życie, aby uratować wędkarza, którego porwała kra na Sanie w Przemyślu. Ocalił życie człowieka, lecz sam został ciężko ranny, trafił do szpitala, gdzie przeszedł dwie operacje i długą rekonwalescencję.

Jego zachowanie w tej sytuacji, jak również nienaganna służba, stałe podnoszenie kwalifikacji i wielkie zaangażowanie w sprawy społeczne zasługują na wielki szacunek. Mogą też być dobrym przykładem dla innych funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo obywateli.

Każda z nas w życiu przechodzi momenty próby swojego człowieczeństwa. Mamy wówczas okazję dowiedzieć się czegoś więcej o sobie samych. Pan bryg. Daniel Dryniak podjął ryzykowną dla siebie akcję ratowniczą, dowiódł, że najwyższą wartością jaką powinny się kierować osoby stojące na straży bezpieczeństwa obywateli jest ochrona życia każdego człowieka oraz niesienie pomocy w zwłaszcza w sytuacjach krańcowych. Tego rodzaju postawa zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek. Słowa zachęcają, ale to czyny mają siłę pociągania za sobą innych. – powiedział sędzia Marek Zubik.
Odznaka została przyznana w 2010 r. przez zmarłego tragicznie dra Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich V kadencji.

W tej podniosłej chwili chciałbym przede wszystkim podziękować kolegom strażakom, którzy bezpośrednio uczestniczyli ze mną w działaniach ratowniczych 16 lutego 2010 r. Chciałbym bezpośrednio podziękować osobom, które uratowały mi życie, pani doktor Barbarze Stawiszyńskiej oraz doktorowi Stabiszewskiemu. To wielkie wyróżnienie dla mnie osobiście i dla całej formacji, którą reprezentuję, dla wszystkich strażaków zawodowych i ochotników. Dedykuję ją również mojej ukochanej żonie, rodzicom i najbliższej rodzinie, którzy przeżywali bardzo ciężkie chwile, gdy ja byłem w innym świecie przez kilkadziesiąt godzin. Wyróżnienie to dedykuję również wszystkim strażakom, bohaterom niosącym każdego dnia pomoc tym, którzy jej potrzebują, a o których nie mówi się tyle, którzy nie mają tak doniosłych uroczystości. – powiedział bryg.Daniel Dryniak.

Anna Fortuna

Fot. UM Przemyśl/Agata Czereba