Kiedy ruszy program „Błękitny San”, na którym ma skorzystać Przemyśl

18 marca 2015

Prezydenci, burmistrzowie i samorządowcy biorący udział w Programie Strategicznym „Błękitny San” spotkali się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W konferencji uczestniczył również Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W dniu dzisiejszym, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej spotkali się prezydenci, burmistrzowie, samorządowcy uczestniczący w Programie Strategicznym „Błękitny San”. Konferencję poprowadził Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Pęzioł oraz prezydent Przemyśla Robert Choma.

Do programu „Błękitny San” przystąpiło 48 gmin położonych wzdłuż rzeki San. Perspektywa realizacji tego przedsięwzięcia składającego się z kilkudziesięciu projektów jest bardzo długa, bo aż do roku 2023, które będą realizowane w kolejności od tych związanych z górnym biegiem Sanu. Program będzie finansowany z różnych źródeł, mi.in.: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska, Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego. Ze względu na rozmiar przedsięwzięcia Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska będzie jego koordynatorem, nie tylko będzie poszukiwał środków finansowych, ale również będzie współpracował z tymi gminami, samorządami, którego do niego przystąpiły. Dzisiejsze spotkanie miało uświadomić potrzebę tej współpracy.

Program „Błekitny San”, to nie tylko zadania związane z ochroną środowiska, ale również z przedsiębiorczością, turystyką, rozwojem gospodarczym, a także edukacją. Istotne jest by pokazać jak ten program będzie wdrażany i jak będzie oddziaływał na rozwój wszystkich gmin usytuowanych wzdłuż Błękitnego Sanu mówił marszałek Ortyl.

O możliwościach współfinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i gospodarki odpadami mówił prezes Adam Pęzioł.

„Błękitny San” w odniesieniu do Przemyśla, to przede wszystkim gospodarka wodno-ściekowa, realizacja kanalizacji na osiedlu Lipowica i Kruhel, zbiorniki retencyjne. Jednak jak wspomniał prezydent miasta R.Choma Przemyśl najbardziej oczekuje II etapu programu czyli San jako miejsce, przy którym będą tworzone miejsca pracy. W etapie tym będą budowane przystanie oparte o innowacyjność jako miejsca, przy których nie tylko będzie można odpocząć, ale przy których powstaną rzeczywiste miejsca pracy. Nasze miasto będzie jednym z głównych beneficjentów tego programu.

Na konferencji samorządowcom nie udało się jednak odpowiedzieć  na pytanie, jakie i my postawiliśmy w tytule, kiedy nastąpi start jakże obiecującego programu. Z cierpliwością czekamy więc nadal.

Anna Fortuna