Bezpłatne porady prawne

21 lutego 2020

Bywa, że życie stawia nas w obliczu problemów i zawiłych sytuacji, z których nie wybrniemy bez pomocy prawnika. W takiej chwili do naszych kłopotów dołącza kolejny – koszty, które zwykle za tym idą, i którym nie każdy jest w stanie podołać.

Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość prawa nie usprawiedliwia – przypomina starą rzymską zasadę starosta przemyski Jan Pączek. – Prawo jest skomplikowaną dziedziną wiedzy, warto więc skorzystać z wiedzy profesjonalnych prawników. Niestety, nasze społeczeństwo nie jest zbyt zamożne, a usługi kancelarii prawniczych do tanich nie należą. Dobrze się więc stało, że ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej umożliwia utworzenie miejsc, w których uzyskać można bezpłatną poradę. Na terenie naszego powiatu działały dotychczas trzy takie punkty, teraz poszerzyliśmy ofertę  i od tego roku czynnych będzie pięć punktów, w których udzielane są porady dotyczące praktycznie wszystkich problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy.

Z nieodpłatnej pomocy, w tym mediacji i poradnictwa, można jednakże skorzystać pod pewnymi warunkami: należy osobie udzielającej tego rodzaju pomocy złożyć pisemne oświadczenie, iż nie jest się w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia o potrzebie uzyskania pomocy prawnej dokonuje się telefonicznie pod numerem  – 16 678 50 56, a porady są udzielane wg kolejności zgłoszeń.

Punkty pomocy prawnej mieszczą w Urzędach Gminy w Dubiecku, Medyce i Stubnie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Birczy, a także w Starostwie Powiatowym w Przemyślu. W tym ostatnim porady udzielane są codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel. W Medyce i Dubiecku – od poniedziałku do środy, a w Birczy i Stubnie – w czwartki i piątki. Wszystkie punkty czynne są od godz. 10:00 do 14:00.

 

sa

Zdjęcie – canva.com