Bezpieczne wakacje na Podkarpaciu

26 czerwca 2014

W ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zorganizowano posiedzenie dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas tegorocznych wakacji. Udział w nim wzięli organizatorzy kolonii i obozów, przedstawiciele samorządów oraz służby przeprowadzające kontrole w miejscach wypoczynku.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas przypomniał, że organizatorzy wypoczynku wakacyjnego są zobowiązani do zgłoszenia jego do Kuratorium Oświaty minimum 21 dni przed jego rozpoczęciem. Czy forma wypoczynku została zgłoszona można sprawdzić w specjalnej bazie uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do tej pory z naszego województwa zarejestrowano 316 form wypoczynku dla prawie 14,5 tys. dzieci i młodzieży.

W obowiązku organizatorów wakacyjnego wypoczynku jest również zapewnienie bezpiecznych warunków oraz profesjonalnej opieki wychowawczej. Nad bezpieczeństwem najmłodszych będą też czuwać policja.

 fot. Agnieszka Skała, Biuro Wojewody