Betlejemskie Światełko Pokoju na przemyskim Rynku [Zdjęcia]

24 grudnia 2014

Wczorajsze chłodne i deszczowe późne popołudniu rozgrzało ciepło Betlejemskiego Światła Pokoju, którego przekazanie miastu nastąpiło na przemyskim Rynku.

Organizatorem uroczystości była Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP. W przekazaniu światełka wzięli udział prezydent Robert Choma, poseł Marek Rząsa, starosta Jan Pączek, wójt gminy Przemyśl Andrzej Huk, licznie zebrani harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, mieszkańcy miasta i zaproszeni goście.

W ramach uroczystości dzieci ze świetlicy środowiskowej „Iskierka” przygotowały program artystyczny.

Betlejemskie Światełko Pokoju po raz pierwszy zaświeciło w 1986 roku w Linz w Austrii. Od tego czasu co roku dziewczynka lub chłopiec odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem..Stamtąd przewożone jest do Austrii, gdzie kolejne odpalane ognie rozwożą po świecie znak pokoju. Do Polski ogień przewożony jest przez Związek Harcerstwa Polskiego. Harcerze przekażą je dalej na wschód gdzie światło pokoju jest potrzebne jak nigdy dotąd.