22 osoby zgłoszono do przemyskiej Rady Seniorów

23 grudnia 2014

Zakończono nabór kandydatów na członków przemyskiej Rady Seniorów. Łącznie zgłoszono 22 osoby.

W dniu 15 grudnia zakończył się termin zgłaszania kandydatów do przemyskiej Rady Seniorów. Łącznie zgłoszono 22 osoby, z czego 9 ( na 8 mandatów ) zgłosili mieszkańcy miasta, a 13 ( na 7 mandatów ) organizacje pozarządowe. W takiej sytuacji osoby, które zasiądą w radzie zostaną wybrane poprzez publiczne losowanie.

W najbliższym czasie zostanie podany termin i miejsce losowania.