Będą omawiane warunki powołania Parku Kulturowego

30 kwietnia 2019

8 maja o godzinie 11:00 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbędzie się konferencja poświęcona parkom kulturowym i gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Jest ona częścią kampanii ,,Krajobraz mojego miasta”. Organizatorami spotkania są Generalny Konserwator Zabytków i Wojewoda Podkarpacki, przy merytorycznym wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Celem i głównym tematem konferencji będzie utworzenie w centrum Przemyśla Parku Kulturowego. Pozwoli to na ujednolicenie architektury, wyeksponowanie zabytkowej przestrzeni miasta oraz uporządkowanie reguł zamieszczania reklam i ogłoszeń przez przedsiębiorstwa i firmy usługowe.

Park kulturowy jest formą ochrony obszaru o walorach historycznych i kulturowych, ukształtowanego przez działalność człowieka. Zawiera on elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, takie jak regionalna, tradycyjna zabudowa. Park może być powołany przez radę gminy, po uprzednim zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.       

Parki kulturowe o szczególnej wartości mogą zostać uznane za Pomnik Historii, a nawet wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji proszone są o potwierdzenie mailowo swojej obecności: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl