Barierka na Sienkiewicza (na razie) uratowana

2 marca 2021

 

Pod koniec lutego informowaliśmy o pomyśle usunięcia modernistycznej barierki przy ulicy Sienkiewicza. Za wymianą barierki na nową przemawiały względy ekonomiczne, choć obiekt figuruje w rejestrze zabytków i podlega ochronie prawnej.

Po opublikowaniu materiału otrzymaliśmy informację od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Beaty Kot w tej -wzbudzającej emocje miłośników miasta- sprawie.

Urząd potwierdza, iż otrzymał prośbę o wydanie opinii od dyrekcji Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. Jednak, w związku z tym, że barierka jest jednym z nielicznych zachowanych elementów małej architektury w mieście i znajduje się pod ochroną konserwatorską, nie jest możliwa jej wymiana na nowe barierki typu Olsztyn.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca jednak uwagę, że możliwe jest wykonanie naprawy i konserwacji bariery, po uzgodnieniu zakresu i programu prac. Takie prace musiałby nadzorować uprawniony specjalista od konserwacji metalu.

Profil Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków poinformował dzisiaj, że chętnie będzie współpracował z miastem przy remoncie zabytku. Oprócz opracowania programu prac remontowych, PWKZ może udzielić dotacji na remont barierki.

Na opłakany stan barierki zwróciła uwagę radna Małgorzata Gazdowicz. Teraz, gdy kwestia ewentualnej wymiany została rozstrzygnięta, miastu nie pozostaje nic innego, jak zadbać o zabytek małej architektury i przystąpić do prac remontowych.

 

zdj.WUOZ w Przemyślu, D. Pękalski