PGNiG wierci kolejne otwory eksploatacyjne w pobliżu Przemyśla

8 lutego 2019

PGNiG prowadzi prace na największym złożu gazu ziemnego w Polsce. Nowe odwierty zlokalizowane są w miejscowościach Pikulice i Łuczyce.

Prace wiertnicze potrwają w obu przypadkach ponad miesiąc. Nowe odwierty sięgną głębokości około 2750 m. Po ich wykonaniu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje kolejne odwierty eksploatacyjne na obu placach wiertniczych.

– Chociaż PGNiG z powodzeniem realizuje strategię dywersyfikacji kierunków importu gazu ziemnego, zasoby krajowe to najpewniejsze i najbardziej opłacalne źródło surowców energetycznych – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – Gaz ziemny pozyskiwany w Przemyślu i okolicach ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i chcemy, aby tak pozostało także w przyszłości – dodał.

Pierwotnie zasoby złoża Przemyśl oszacowano na ok. 74 mld m³ gazu ziemnego. W ciągu ponad 60-letniej eksploatacji wydobyto ok. 65 mld m³, przez co złoże uznawano za będące w fazie schyłkowej. Jednak zastosowanie przez PGNiG nowoczesnych technologii poszukiwawczych oraz pogłębione analizy geologiczne i złożowe wykazały możliwości występowania dotychczas nieeksploatowanych horyzontów gazonośnych. Ich udostępnienie pozwoli na utrzymanie wydobycia na dotychczasowym poziomie.

Według szacunków PGNiG w ciągu pięciu lat wydobycie gazu na całym Podkarpaciu wzrośnie o 28 proc. do 1,75 mld m³ rocznie.

PGNiG złożyoł wniosek do Ministerstwa Środowiska o przedłużenie koncesji na wydobycie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl na następne 18 lat.