Zmiana organizacji ruchu na ul. 29 Listopada i 3 -go Maja

7 lutego 2019

Uwaga! Tymczasowa organizacja ruchu na ul. 29 Listopada i 3 -go Maja.

Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z pracami prowadzonymi na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Od 4 lutego, u zbiegu ulic 29 Listopada i 3 – go Maja, prowadzona jest modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej, którą spółka realizuje w ramach dużego projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla”, dofinansowanego z funduszy UE.

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w pobliżu skrzyżowania ulic 29 Listopada i 3-go Maja polega między innymi na: częściowym wyłączeniu z ruchu jezdni na obydwóch ulicach w obszarze skrzyżowania, całkowitym wyłączeniu z ruchu pieszych chodnika po jednej stronie, wprowadzeniu ograniczeniu prędkości w tym rejonie. W związku z pracami utworzony został także tymczasowy przystanek autobusowy na ul. Sarbiewskiego.

Przewidywany termin zakończenia prac to 15 czerwca 2019 r.