„Róża Wiatrów” członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego

8 lutego 2019

W dniu 25 stycznia, w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS ws Gdańsku-Górkach Zachodnich odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.

Podczas spotkania podjęto decyzję o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PZŻ Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego „Róża Wiatrów” z siedzibą w Przemyślu. Dodatkowo objęto także patronatem projekt „Żeglować każdy może” opracowany i realizowany przez stowarzyszenie w 2019 roku na terenie miasta Przemyśla. Przyjęcie stowarzyszenia w poczet członków PZŻ, to duże wyróżnienie dla stowarzyszenia za dotychczasową pracę na rzecz popularyzacji żeglarstwa śródlądowego oraz morskiego.

Projekt „Żeglować każdy może” w 2019 roku jest podzielony na kilka etapów, pierwszy to wizyta wolontariuszy stowarzyszenie w przedszkolach i szkołach przedstawiając zarys żeglarstwa w Przemyślu, zasad bezpiecznego zachowania nad zbiornikami wodnymi z prezentacją środków ratunkowych oraz bezpłatne zajęcia żeglarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kolejny etap realizowany od wiosny mający na celu organizację zajęć na wodzie oraz Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim, a także przygotowanie dzieci w 1 Przemyskiej Sekcji Żeglarskiej do samodzielnego żeglowania łódkami szkoleniowymi Optimist. Projekt zakłada także realizację przedsięwzięć na Przystani Wodnej w Przemyślu min. Dnia Dziecka pod żaglami, spływu na byle czym rzeką San, 2 Rodzinnego Pikniku Żeglarskiego.

Fot. „Róża Wiatrów” Przemyśl/FB