Artykuł ekonomiczny uczennicy z Medyki wyróżniony w ogólnopolskim konkursie

15 czerwca 2016

Uczennica Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce Agnieszka Gierlach została laureatką ogólnopolskiego konkursu towarzyszącemu projektowi edukacji ekonomicznej „Na własne konto”. Artykuł ekonomiczny jej autorstwa zdobył główną nagrodę.

Dobiegła końca czwarta edycja projektu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”. Projekt służy przybliżeniu wiedzy ekonomicznej uczniom gimnazjów z terenów wiejskich, kształtowaniu postaw przedsiębiorczych oraz pomaga w wyborze ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości – zawodowej. W tym roku wzięło w nim udział 1.800 uczniów ze stu gimnazjów z terenów wiejskich z całego kraju.

W dniu 13 czerwca w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów, organizowanych w tegorocznej edycji projektu. Kapituła konkursu na najlepszy artykuł ekonomiczny wybrała 5 najlepszych prac oraz przyznała 3 wyróżnienia. Laureatką jednej z głównych nagród została uczennica z Gimnazjum w Medyce, która napisała w ciekawy i pomysłowy sposób o finansach swoich i swojej rodziny.

Projekt „Na Własne Konto” to szansa dla młodych osób na zdobycie wiedzy ekonomicznej w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Zajęcia obejmują gry i zabawy edukacyjne, wizytę u przedsiębiorcy czy w lokalnym banku. – mówi Krzysztof Podhajski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Kończący cykl zajęć konkurs, jest przykładem pozytywnej rywalizacji pomiędzy gimnazjalistami i przyczynia się do wzmocnienia ich motywacji i chęci do działania. Choć założenie spółdzielni nie było koniecznością, wiemy, że część projektów spółdzielni uczniowskich została zrealizowana! To więcej niż moglibyśmy oczekiwać od uczestników.

„Na Własne Konto” to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. Początkowo poprzez zabawę i gry edukacyjne poznają pojęcia, narzędzia i mechanizmy ekonomiczne, a następnie zdobytą wiedzę wykorzystują w praktyce przygotowując m.in. prace konkursowe i zdobywając atrakcyjne nagrody. Głównym celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji w dostępie do atrakcyjnych form edukacji pomiędzy młodzieżą miejską, a tą pochodzącą z terenów wiejskich. Cel ten zostaje osiągnięty poprzez poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, a także przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej i życiowej.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Na własne konto” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która od lat inwestuje w rozwój polskiej wsi. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.