Aktywna Jedenastka w Europie – niezwykły projekt przemyskiej szkoły podstawowej nr 11

21 czerwca 2017

Aktywna Jedenastka w Europie – to tytuł projektu, który przemyska Szkoła Podstawowa nr 11 imienia Henryka Jordana będzie realizowała od września 2017 roku. W ramach Akcji 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+ grupa 13 nauczycieli i pracowników szkoły uczestniczyć będzie w szkoleniach, kursach doskonalenia zawodowego (dramy, CLIL ) i języka angielskiego.

Dodatkowo uczestnicy projektu wezmą udział w tak zwanych „jobshadowing”, podczas których będą się przyglądać pracy swoich kolegów w Wielkiej Brytanii, Słowenii, Bułgarii i Hiszpanii. Na działania te szkoła otrzymała 39257 euro.

Przemyska jedenastka jest liderem na lokalnej mapie szkół realizujących projekty finansowane przez Komisję Europejską. Od 2003 roku szkoła zrealizowała 3 projekty w ramach programów Sokrates II, Lifelong Learning ( Comenius), a koordynatorka projektów Małgorzata Łupicka uczestniczyła w 2 kursach metodycznych w ramach Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Łącznie SP nr 11 współpracowała z 17 szkołami w 16 krajach. Obecnie realizowany jest projekt Erasmus+ pod tytułem „Feelit”. Partnerami projektu są szkoły w Turcji, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Litwie i przedszkole w Rumunii.

Działania koncentrują się wokół szeroko pojętej inteligencji emocjonalnej wyrażanej poprzez sztukę, muzykę, bajki i baśnie, film, a przede wszystkim relacje w szkole i w rodzinie. Każda ze szkół partnerskich była organizatorem spotkania podczas którego wszyscy partnerzy prezentowali wyniki swoich działań np. prace plastyczne, filmy, piosenki, prezentacje multimedialne. Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w wyjazdach mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, zdobywać wiedzę i doświadczenia, poznawać inne kultury i zdobywać przyjaciół. Przemyska jedenastka gościła przez tydzień około 80 nauczycieli, uczniów, przedszkolaków z rodzicami w lutym 2016. Była to wspaniała lekcja współpracy wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców.

W 2017 roku szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży . Realizacja polsko – litewskiego projektu „Drop of water – reflection of cultures“ rozpoczęła się w maju, a punktem kulminacyjnym będą warsztaty ekologiczne w partnerskiej szkole na Litwie w których weźmie udział ośmioro uczniów klas siódmych.