Aktualna sytuacja na podkarpackich przejściach granicznych

21 czerwca 2016

W oddziałach celnych granicznych utrzymana jest pełna obsada kadrowa. Nastąpiło wzmocnienie kadrowe granicy funkcjonariuszami z Izby Celnej w Przemyślu oraz podległych urzędów celnych.

W ramach wsparcia, podkarpacką granicę wzmocnili także funkcjonariusze izb celnych spoza województwa podkarpackiego. Podjęte działania pozwoliły przywrócić płynny ruch samochodów osobowych.

Wg stanu na dzień, 20 czerwca, na godz. 14.00 na wjazd do Polski oczekiwały tylko samochody osobowe na przejściu granicznym w Medyce – ok.1 godz. Na kierunku wyjazd z Polski – również ok. 1-2 godz. ( oczekiwanie na odprawę dotyczy tylko podróżnych wywożących towary w ramach Tax Free, ruch turystyczny- odbywa się na bieżąco).

Na przejściu granicznym w Medyce na bieżąco dokonywane są także odprawy samochodów ciężarowych. Skraca się także czas oczekiwania na odprawę samochodów ciężarowych na kierunku wjazd do Polski w Korczowej. Czas ten uległ skróceniu z 12 godz. w weekend do 7 godz. obecnie.

Jeśli chodzi o wyjazd samochodów ciężarowych z Polski na Ukrainę ruch odbywa się na bieżąco ( np. dziś od rana do godz. 14.00, na przejściu granicznym w Korczowej odprawiono 60 samochodów ciężarowych na kierunku przywóz do RP i 57 na kierunku wyjazd z RP)

Na pozostałych przejściach granicznych, ruch odbywa się na bieżąco. Kierownictwo Izby Celnej w Przemyślu stale monitoruje sytuację na podkarpackich przejściach granicznych. Na bieżąco prowadzona jest współpraca i wymiana informacji z pozostałymi służbami granicznymi.