Akcja Tesco pomoże TPD w Przemyślu

12 kwietnia 2016

Dzięki hojności klientów Tesco przekazano już ponad pół miliona posiłków dla dzieci z świetlic i ognisk środowiskowych. Darowizny, przekazywane przy okazji zakupów do puszek zbiórki publicznej Fundacji Tesco Dzieciom, od czterech lat finansują Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom. Na Podkarpaciu posiłki trafiają do placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu, Jarosławiu, Mielcu, Rzeszowie i Tarnobrzegu.

Program „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” każdego roku obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieci ze środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, ubóstwem oraz problemem niedożywienia. W ramach programu finansowany jest zakup żywności dla potrzebujących dzieciaków oraz ich edukacja w zakresie racjonalnego żywienia i trybu życia. „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” jest programem realizowanym w ramach strategicznej współpracy Fundacji Tesco Dzieciom i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla podopiecznych ognisk i świetlic środowiskowych TPD.

Ten program to szansa dla wielu potrzebujących dzieci na zdrowy posiłek każdego dnia – mówi Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. – Nasi wychowankowie, wraz z opiekunami uczą się ja robić zakupy, wybierać zdrowe produkty, przygotowywać smaczne posiłki, a nawet sami kreują atrakcyjne przepisy kulinarne. Zdrowe odżywianie w okresie dzieciństwa pozwala na prawidłowy rozwój dziecka. Głodne dzieci nie mają szans na beztroskie dzieciństwo.

Wiele polskich dzieci wychowuje się w rodzinach żyjących na granicy ubóstwa. Ich rodzicom
i opiekunom brakuje pieniędzy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, w tym również na zakup żywności. Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął ok. 10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym” (Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS, Opracowanie sygnalne).

Przeciwdziałanie niedożywieniu i walka z głodem wśród dzieci i młodzieży to jedne z priorytetowych zadań naszej Fundacji. Jak się okazuje – jest to problem społeczny, który leży na sercu i z którym chcą walczyć również klienci Tesco. Dzięki ich darowiznom każdego roku dożywiamy około tysiąc potrzebujących dzieciaków – dziękujemy za to wsparcie.– mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes Fundacji Tesco Dzieciom.- Pół miliona posiłków, które zapewniliśmy, to wielka liczba. Szczególnie, kiedy uświadamiamy sobie, że stoją za nią konkretne dzieci, które dzięki naszemu programowi dożywiania zaspokoiły głód i uzupełniły swoją dietę w niezbędne składniki odżywcze

Na terenie województwa podkarpackiego działa 8 placówek wsparcia dziennego a są to: 3 ogniska środowiskowe, 4 świetlice środowiskowe, 1 świetlica socjoterapeutyczna. Opieką w naszych placówek obejmujemy 351 podopiecznych dla których program „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” jest wielkim wsparciem i okazją do nabycia umiejętności i nawyków zdrowego odżywiania – mówi Grzegorz Piestrak prezes Zarządu Regionalnego TPD na Podkarpaciu.

Każda osoba, która chciałaby wesprzeć finansowo realizację programu „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” może to zrobić przekazując na ten cel darowiznę do puszek zbiórki publicznej Fundacji w sklepach Tesco.