Afera korupcyjna w gospodarstwie rybnym pod Przemyślem. Właściciele w grupie zatrzymanych przez CBA

22 marca 2018

Właściciele gospodarstwa rybnego spod Przemyśla są w grupie osób podejrzanych o wyłudzenie milionów złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali 7 osób  zajmujących się  wyłudzeniami unijnych dopłat bezpośrednich tzw. dopłat do ziemi, dopłat rolno środowiskowych oraz dopłat obszarowych dla terenów rolnych. Grupa działała w okresie od 2011 r. do 2017 r.

Wśród zatrzymanych są właściciele położonego tuż przy granicy z Ukrainą, nieopodal Przemyśla, gospodarstwa rybnego z kompleksem stawów o powierzchni 800 ha. Zatrzymano także pracowników biur zajmujących się przygotowywaniem wniosków o dopłaty, a także osoby tzw. „słupy”, które składały wnioski o przyznanie dopłat w powiatowych podkarpackich biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
CBA i prokuratura wskazują, że w sprawie mogło dojść do szeregu przestępstw korupcyjnych i godzących w interes ekonomiczny państwa.

Wszystkim 7 osobom zatrzymanym przez rzeszowskie CBA Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przedstawi zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wielkiej wartości – mieli tworzyć „sztuczne warunki” do uzyskania dotacji unijnych wskutek czego doprowadzili do niekorzystnego rozporządzania mieniem Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie około 9 mln zł.
Proceder polegał na nielegalnym ominięciu przepisów – całkowicie fikcyjnym podziale części dużego obszaru gruntów gospodarstwa na mniejsze działki, które miały fikcyjnie należeć do tzw. słupów. Dotacje przysługiwały wtedy na każde z niby-oddzielnych gospodarstw i w sumie dawało, to znacznie większą, o miliony złotych, kwotę. Prawie wszystkie pieniądze trafiały do organizatora procederu, a tylko niewielka część do „słupów”.

Agenci CBA przeszukują także 13 miejsc, mieszkań i biur. Niewykluczone dalsze zatrzymania i powiększenie ich listy.

Z zebranego dotychczas przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie  materiału wynika, że straty z tytuły wyłudzenia dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą sięgać miedzy 20 a 30 milionów złotych.

Fot. cba.gov.pl