W Przemyślu działa instytucja pomagająca ludziom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw

14/10/2017
2103 Views

14Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Bezpłatną poradę prawną i pomoc psychologiczną, a także doraźną pomoc rzeczową i finansową udzieli Ci Podkarpacki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem mający swoją siedzibę w Przemyślu.

Bardzo ważne jest uświadamianie i informowanie społeczeństwa o instytucjach, grupach czy organizacjach, które wyposażone w odpowiednie narzędzia oraz wykwalifikowany personel są w stanie pomóc osobom poszkodowanym zarówno w wyniku przestępstwa, jak i w następstwie innych ciężkich sytuacji losowych w życiu.

Takim miejscem niosącym pomoc jest Podkarpacki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem oferuje on: bezpłatne porady prawne, mediacje, bezpłatną pomoc psychologiczną, grupę wsparcia, tymczasowe schronienie, doraźną pomoc rzeczową i finansową.

Aby skorzystać z usług ośrodka osoba pokrzywdzona przestępstwem musi potwierdzić je zaświadczeniem np. z policji, prokuratury itp., gdy go nie posiada wówczas zostanie umówiona na spotkanie z radcą prawnym, który oceni jej sytuację i pomoże następnie je uzyskać.

Oferujemy pomoc prawnika, który może sporządzić odpowiednie pismo aby pomóc osobie pokrzywdzonej wyjść z tej trudnej sytuacji. Większość z naszych klientów są to osoby doświadczające przemocy w rodzinie i są w tak ciężkiej sytuacji, że należy im pomóc poza stroną prawną również pod względem psychologicznym, aby wzmocnić ich poczucie własnej wartości i wiary w siebie. Na okres 3-6 mc możemy przyznać wsparcie finansowe i rzeczowe w postaci bonów żywnościowych i towarowych, dopłat czynszowych, dopłat do edukacji, remontów i innych. Udzielamy również pomoc w postaci tymczasowego schronienia, gdy osoby dotknięte przemocą nie mają się gdzie schronić na tych kilka dni nim unormują swoją sytuację, do 7 dni możemy ich ulokować w hotelu. Ma to być pomoc całościowa i jak najlepsza – wyjaśnia pracownik pierwszego kontaktu z Podkarpackiego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu.

Do ośrodka może się zgłosić każdy kto jest obywatelem Polski i UE, bez względu na miejsce zamieszkania i status społeczny. Opieka nad taką osobą trwa w zależności od potrzeb, dopóki sytuacja się nie unormuje, nie wyjaśni.

Dzięki ich działaniom, ogromna rzesza osób otrzymała nie tylko pomoc materialną, ale również potrzebne wsparcie psychiczne, nadzieję i motywację na „lepsze jutro”, a jednocześnie szansę i możliwość na rozpoczęcie nowego startu w życiu.

Swoje siedziby posiada w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu.

W naszym mieście funkcjonuje od lutego br. i mieści się przy ul. Wilsona 12, tel. 574 190 451. Godziny otwarcia: pon. 13-20, wt.-pt. 10-17, sob. 9-13. Na pierwsze spotkanie najlepiej umówić się telefonicznie, gdy jednak nie mamy takiej możliwości możemy przyjść osobiście.

Ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie Zasobów Ludzkich “Nowy Horyzont”. Pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin realizowana jest w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Inne wiadomości

Nabór do Watahy! BiOSG przyjmie 120 nowych funkcjonariuszy
Wiadomości
272 views
Wiadomości
272 views

Nabór do Watahy! BiOSG przyjmie 120 nowych funkcjonariuszy

af - 20/11/2018

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w sposób ciągły prowadzi nabór do służby. W 2019 roku, przyjętych zostanie 120 młodych adeptów. Każdy…

Przywołują uśmiech na buziach małych przemyskich pacjentów [zdjęcia]
Wiadomości
309 views
Wiadomości
309 views

Przywołują uśmiech na buziach małych przemyskich pacjentów [zdjęcia]

af - 19/11/2018

Wolontariusze z Fundacji "Dr Clown" umilają dzieciom pobyt w przemyskim szpitalu. Dzięki nim na buziach małych pacjentów chociaż przez chwilę…

Wybrano zarząd województwa podkarpackiego
Wiadomości
464 views
Wiadomości
464 views

Wybrano zarząd województwa podkarpackiego

af - 19/11/2018

Podczas pierwszego posiedzenia VI kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni wybrali członków nowego zarządu. W sejmiku VI kadencji zasiada 25 radnych…