W Przemyślu działa instytucja pomagająca ludziom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw

14 października 2017

14Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Bezpłatną poradę prawną i pomoc psychologiczną, a także doraźną pomoc rzeczową i finansową udzieli Ci Podkarpacki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem mający swoją siedzibę w Przemyślu.

Bardzo ważne jest uświadamianie i informowanie społeczeństwa o instytucjach, grupach czy organizacjach, które wyposażone w odpowiednie narzędzia oraz wykwalifikowany personel są w stanie pomóc osobom poszkodowanym zarówno w wyniku przestępstwa, jak i w następstwie innych ciężkich sytuacji losowych w życiu.

Takim miejscem niosącym pomoc jest Podkarpacki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem oferuje on: bezpłatne porady prawne, mediacje, bezpłatną pomoc psychologiczną, grupę wsparcia, tymczasowe schronienie, doraźną pomoc rzeczową i finansową.

Aby skorzystać z usług ośrodka osoba pokrzywdzona przestępstwem musi potwierdzić je zaświadczeniem np. z policji, prokuratury itp., gdy go nie posiada wówczas zostanie umówiona na spotkanie z radcą prawnym, który oceni jej sytuację i pomoże następnie je uzyskać.

Oferujemy pomoc prawnika, który może sporządzić odpowiednie pismo aby pomóc osobie pokrzywdzonej wyjść z tej trudnej sytuacji. Większość z naszych klientów są to osoby doświadczające przemocy w rodzinie i są w tak ciężkiej sytuacji, że należy im pomóc poza stroną prawną również pod względem psychologicznym, aby wzmocnić ich poczucie własnej wartości i wiary w siebie. Na okres 3-6 mc możemy przyznać wsparcie finansowe i rzeczowe w postaci bonów żywnościowych i towarowych, dopłat czynszowych, dopłat do edukacji, remontów i innych. Udzielamy również pomoc w postaci tymczasowego schronienia, gdy osoby dotknięte przemocą nie mają się gdzie schronić na tych kilka dni nim unormują swoją sytuację, do 7 dni możemy ich ulokować w hotelu. Ma to być pomoc całościowa i jak najlepsza – wyjaśnia pracownik pierwszego kontaktu z Podkarpackiego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu.

Do ośrodka może się zgłosić każdy kto jest obywatelem Polski i UE, bez względu na miejsce zamieszkania i status społeczny. Opieka nad taką osobą trwa w zależności od potrzeb, dopóki sytuacja się nie unormuje, nie wyjaśni.

Dzięki ich działaniom, ogromna rzesza osób otrzymała nie tylko pomoc materialną, ale również potrzebne wsparcie psychiczne, nadzieję i motywację na „lepsze jutro”, a jednocześnie szansę i możliwość na rozpoczęcie nowego startu w życiu.

Swoje siedziby posiada w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu.

W naszym mieście funkcjonuje od lutego br. i mieści się przy ul. Wilsona 12, tel. 574 190 451. Godziny otwarcia: pon. 13-20, wt.-pt. 10-17, sob. 9-13. Na pierwsze spotkanie najlepiej umówić się telefonicznie, gdy jednak nie mamy takiej możliwości możemy przyjść osobiście.

Ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”. Pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin realizowana jest w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.