Przemyśl był gospodarzem XX konferencji „Europa Karpat”

26 lutego 2018

Przemyśl był gospodarzem XX międzynarodowej konferencji „Europa Karpat”. Udział w niej wziął marszałek Sejmu RP, ministrowie, a także parlamentarzyści i naukowcy z Węgier, Ukrainy i Słowacji.

W dniu 17 lutego, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się XX edycja konferencji „Europa Karpat”. W trakcie sesji, podzielonych na pięć paneli, dyskutowano wokół tematów: „Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej”, „Przyszłość Unii Europejskiej – doświadczenia i cele narodowe”, „Współpraca samorządów”, „Prezentacja inicjatyw karpackich – 100 inicjatyw na stulecie odrodzenia Polski” oraz „Współpraca uczelni państw karpackich”. Cykl konferencji „Europa Karpat” zapoczątkowany został osiem lat temu. Dotychczasowe sesje odbywały się m.in. w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie.

Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński otworzył wystawę prezentującą dorobek 19 dotychczasowych konferencji karpackich. Była to okazja także do wręczenia medali okolicznościowych wybitych w kategoriach „długiego trwania”.
Rozpoczęliśmy projekt pod nazwą Europa Karpat mając przede wszystkim w planie szeroko rozumianą  współpracę  przedsiębiorców, samorządów, przygranicznych województw  i organizacji pozarządowych działających w Karpatach, ale tak naprawdę mamy na myśli całą Europę Środkową. Jednak odkąd włączyliśmy to tego przedsięwzięcia okazało się, że musimy rozszerzyć nasze zainteresowania na wszystkie obszary aktywności. – mówił w Przemyślu marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński – Postanowiliśmy pokazać potencjał Europy Środkowej, potencjał Karpat, wydobywać jego siłę, nadać naszej części Europy nową dynamikę, a więc dokonać dobrej zmiany, gdybyśmy chcieli użyć współczesnego języka i uznać Karpaty jako dobro wspólne, Europę Środkowo-Wschodnią jako dobro wspólne – to był cel inicjatywy Europy Karpat. Wychodziliśmy z założenia, że Karpaty potrzebują współpracy transgranicznej, myślenia w kategoriach systemowych i strukturalnych oraz realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

Minister Jerzy Kwieciński zaprezentował w trakcie konferencji założenia przygotowywanego pakietu inicjatyw i projektów, zebranych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Programie dla Bieszczad.
Bieszczady kojarzą się wszystkim ze wspaniałą polską przyrodą i bogatym dziedzictwem pogranicza kultur. Program dla Bieszczad sprawi, że zostanie zbudowany pomost między tą tradycją a nowoczesnością. Pomost, dzięki któremu region stanie się wizytówką polskiej drogi do nowoczesności, ale nie kosztem historii, kultury, tradycji, dziedzictwa czy środowiska naturalnego – powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Celem Programu dla Bieszczad jest poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju tego obszaru poprzez przedsięwzięcia oraz inicjatywy podejmowane z poziomu krajowego, komplementarne w stosunku do działań realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Program adresowany jest do gmin powiatu bieszczadzkiego (Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza), jednak pozytywne efekty Programu odczują także sąsiednie miejscowości.

Podczas konferencji głos zabrali także m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, prezydent Przemyśla Robert Choma.

Wśród panelistów i gości obecni byli również parlamentarzyści i naukowcy z Węgier, Ukrainy, Słowacji.

Anna Fortuna

no images were found