62 sesja przemyskiej rady miejskiej

10 kwietnia 2014

W dniu 10 kwietnia odbyła się w Przemyślu LXII Sesja Rady Miejskiej. Jej data zbiegła się z czwartą rocznicą katastrofy w Smoleńsku.

Sesję rozpoczęto od wspomnienia zmarłego kilka dni temu Andrzeja Makiela, pełniącego funkcję wiceprezydenta miasta Przemyśla w latach 1994 – 1996. Chwilą ciszy i modlitwy uczczono śmierć jego oraz ofiary katastrofy Smoleńskiej.

W sesji, jako gość, po raz pierwszy wzięła udział nowa przewodnicząca młodzieżowej rady Marta Sikorska.

Podczas spotkania poruszono kwestię dotyczącą przyłączenia kanalizacji w przemyskiej dzielnicy Lipowica, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Łętowskiej. Radny Władysław Bukowski z PiSu podkreślił, że sprawa ta ciągnie się od ośmiu lat, a przez brak tak istotnej w dzisiejszych czasach kwestii jak kanalizacja mieszkańcy tej dzielnicy czują się pokrzywdzeni. Jest to w pełni uzasadnione, brak dostępu do bieżącej wody utrudnia najprostsze czynności dnia codziennego. W tej kwestii podjął również głos Wiesław Morawski z Regia Civitas zwrócił uwagę, że podłączenie kanalizacji w tamtym rejonie wpłynęłoby na zwiększenie zainteresowania w śród ludzi wykupem istniejących tam terenów.

W dalszej części obrad radni wnioskowali m.in.: o wyznaczenie pasów i śluzów rowerowych, zawarcie porozumienia na mocy, którego podatek śmieciowy za jednostki opłacałyby administracje (co funkcjonuje w większych miastach);

Radny Dariusz Iwaneczko powrócił do kwestii zmiany numerów kont bankowych Urzędu Miasta, podkreślając słabe poinformowanie mieszkańców, wynikające z faktu iż nie wszyscy korzystają z internetu, gdzie ta wiadomość została podana.

Pod koniec obrad pojawił się Piotr Tomański z PO składając wszystkim obecnym życzenia świąteczne pogratulował prezydentowi oraz radnym dotychczasowych sukcesów.

Sesję składając życzenia Wielkanocne zakończył przewodniczący Jan Bartmiński.

Anna Fortuna

fot. Piotr Gdula