60-lecie złoża Przemyśl

25 czerwca 2018

60 lat temu wykonano pierwszy odwiert na złożu Przemyśl. Jest ono największym złożem gazu w Polsce, a najnowsze badania wskazują, że ten ważny dla gospodarki surowiec może być wydobywany w naszym regionie jeszcze przez kilka dekad.

Z okazji jubileuszu 60-lecia złoża Przemyśl, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych. Obecny był także Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal.

Pierwotne zasoby wydobywalne złoża oszacowano na ok. 72 mld m3 gazu. W latach 70., w szczytowym okresie produkcji ze złoża pochodziła większość, bo aż ¾ surowca wydobywanego w kraju. W kolejnych dekadach produkcja była coraz niższa i obecnie wynosi ok. 480 mln m3 rocznie – niecałe 13 proc. polskiego wydobycia gazu. Do tej pory ze złoża wydobyto już 65 mld m3 surowca.
Gaz pozyskiwany w Przemyślu i okolicach ma wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Chcemy, aby tak pozostało w przyszłości. Podjęliśmy decyzję o optymalizacji procesu eksploatacji, by maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Przeprowadziliśmy m.in. badania geologiczne z wykorzystaniem metody zdjęcia sejsmicznego 3D. Zebrane dane wskazują, że w złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m3 gazu – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podczas uroczystości w Przemyślu.
Badanie sejsmiczne 3D przeprowadzone w Przemyślu i sąsiednich gminach było największym, jakie do tej pory przeprowadzono w Europie – powierzchnia obszaru badawczego wyniosła 1283 km kw.

Wszystkim Państwu dziękuję za trud codzienny i życzę kolejnych jubileuszy, dziękuję za wsparcie i to wszystko dobre co się wydarło i jeszcze się wydarzy dzięki temu złożu, które jest tak zasobne w gaz tutaj w Przemyślu i w okolicach – podziękował pracownikom przemyskiego złoża i kierownictwu PGNiG Robert Choma prezydent miasta Przemyśla.

Podczas uroczystości uczestnicy mogli zobaczyć film opowiadający o początkach działalności złoża Przemyśl, a przede wszystkim o ludziach, którzy byli obecni przy jego powstawaniu i późniejszej działalności. Część z nich była również obecna na spotkaniu.
W kolejnych wykładach przybliżone zostały także bliższe i dalsze plany firmy. Rozwój własnego wydobycia – zarówno w kraju, jak i zagranicą – jest jednym z filarów strategii Grupy Kapitałowej PGNiG do 2022 r.

Fot. Witold Wołczyk (www.przemysl.pl)