Ikona w rękach celników. Wystarczyło zgłosić.

29 sierpnia 2019

Obywatelka Niemiec przewoziła ikonę przez polsko-ukraińskie przejście w Korczowej. Ponieważ nie zgłosiła przewozu zabytku celnikom, przedmiot został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

63-letnia kobieta tłumaczyła się, iż nie wiedziała o obowiązku zgłaszania zabytkowych przedmiotów przy wjeździe do Polski. Wartość artystyczną i materialną malowanego na drewnie obrazu oceni teraz rzeczoznawca powołany w toku postępowania.

Nadkomisarz Małgorzaty Czesak, która jest koordynatorem ds. zabytków w rzeszowskiej Izbie Administracji Skarbowej, informuje, że na przywóz zabytków do Polski z kraju spoza UE nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Jednak przywóz należy zgłosić w oddziale celnym i opłacić 8% podatku VAT od zadeklarowanej wartości przedmiotu. Trudniej jest, co oczywiste, zabytek z Polski wywieźć.

(…) w przypadku wywozu, pozwolenie na wywóz zabytków z Polski na stałe, wydaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast na wywóz czasowy, właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków. W zakresie materiałów bibliotecznych, wszystkie typy pozwoleń na wywóz wydaje Dyrektor Biblioteki Narodowej-mówi M.Czesak

(red)
mat.zdj. KAS