Pożyczki unijne na Podkarpaciu

1 kwietnia 2019

Ponad 25 mln zł z funduszy europejskich zainwestowanych w rozwój przedsiębiorców – duże zainteresowanie pożyczkami unijnymi na Podkarpaciu.

Zgodnie z podpisanymi z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowami, Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR) w Rzeszowie od ponad roku udziela pożyczek unijnych. Zainteresowanie pozyskaniem niskooprocentowanych pożyczek jest bardzo duże.

Pożyczki unijne to bardzo atrakcyjna forma finansowania przedsiębiorstw. W województwie podkarpackim skorzystało z nich już ponad 160 przedsiębiorców, a wnioski o kolejne cały czas są przyjmowane. Dlatego nowa pula środków doskonale uzupełni lukę na rynku w zakresie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez MŚP.mówi Janusz Hawrył Dyrektor Funduszu Pożyczkowego LFR.

Nawet 1,2 mln zł dla jednego przedsiębiorcy

Nowością w tym instrumencie jest znacznie wyższa maksymalna kwota pożyczek, wynosząca do 600 tys. zł przy zakupie nowych środków trwałych, z okresem spłaty do 7 lat. Jeden przedsiębiorca może skorzystać z dwóch pożyczek, dzięki temu może uzyskać nawet 1,2 mln zł. W przypadku używanych maszyn, urządzeń i innych środków trwałych kwota pożyczki wynosi  do 300 tys. zł, ze spłatą do 5 lat.

Preferencyjne zasady: tylko 1,87% i 0 zł prowizji

Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki unijne na preferencyjnych zasadach – z niskim i  stałym oprocentowaniem 1,87% w skali roku, które jest znacznie korzystniejsze od oprocentowania na zasadach rynkowych. Wyróżnikiem tej formy wsparcia obok niskiego oprocentowania, jest brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek, co znacznie obniża koszty w prowadzonej działalności gospodarczej i zwiększa konkurencyjność na rynku.

 

Na co można przeznaczyć pożyczkę unijną?

Środkami pozyskanymi z pożyczki można sfinansować między innymi nabycie maszyn i urządzeń lub środków transportu na potrzeby własne. Innym sposobem wykorzystania pieniędzy z pożyczki może być zakup czy adaptacja  nieruchomości pod działalność produkcyjną lub usługową.

Jak otrzymać pożyczkę?
Każdy przedsiębiorca może liczyć na indywidualne podejście, uwzględniające specyfikę jego działalności, kondycję finansową firmy oraz proponowane zabezpieczenie. Pracownicy LFR w Rzeszowie udzielają bezpłatnej pomocy przy wypełnieniu wniosku o udzielenie pożyczki unijnej. Pod numerem telefonu 17 853 59 17 zainteresowani przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się jak sprawnie złożyć wniosek i pozyskać niskooprocentowany kapitał na rozwój. Można również odwiedzić stronę www.pożyczkaunijna.pl lub www.przedsiebiorczepodkarpackie.pl w celu uzyskania informacji na temat pożyczek.