Przemyski cmentarz wojenny został wyremontowany

17 września 2016

Wyremontowano cmentarz wojenny przy ul. Obozowej w Przemyślu, gdzie są pochowani jeńcy radzieccy i włoscy. Zmarli oni w latach 1941 – 1944 w pobliskim niemieckim obozie „Stalag 327” w Pikulicach i Nehrybce.

Zakład Robót Drogowych w dniu 22 lipca rozpoczął prace remontowe cmentarza wojennego przy ul.Obozowej w Przemyślu. Objęły one m.in. nowe mogiły z cegły palonej wraz z nakrywami, 4 krzyże z czarnego granitu (prawosławne i łacińskie), 2 tablice również z czarnego granitu z napisami w języku polskim, rosyjskim i włoskim, a także dwie kolejne wmontowane do murów ceglanych z napisami w języku polskim, angielskim, rosyjskim i włoskim. Na istniejącej wcześniej mogile zamontowano krzyże i tablice z czarnego granitu z napisami w języku polskim, rosyjskim i włoskim.

Wartość remontu wyniosła 65 461,49 zł brutto i została finansowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Gminę Miejską Przemyśl w ramach zawartego z wojewodą podkarpackim porozumienia.