Zmiany siedziby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Przemyślu

18 lutego 2015

Zmiany siedziby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Przeniesienie odbywać się będzie w dniach 16- 20 lutego.

Z budynku przy ul.Ratuszowej 10 A do budynku przy ul.Wodnej 11 i Rynek 1 zostaną przeniesione następujące wydziały :

Wodna 11 : Wydział Gospodarki Lokalowej, Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Audytor Wewnętrzny, Biuro Informatyczne;

Rynek 1 : Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju, Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.