Zespół Zabytkowy Twierdzy Przemyśl nominowany w konkursie Zabytek Zadbany 2017

6 kwietnia 2017

Wśród nominowanych w konkursie Zabytek Zadbany 2017 znalazł się Zespół Zabytkowy Twierdzy Przemyśl – reprezentatywne elementy systemu warownego.
Ogólnopolski konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” skierowany jest do właścicieli, posiadaczy lub zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad nimi. Konkurs ma na celu promocję opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.
W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:
a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
c) Adaptacja obiektów zabytkowych
d) Architektura i budownictwo drewniane
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem
W tym roku do konkursu przystąpiły 94 obiekty z 15 województw w Polsce. W dniach 28-30 marca 2017 roku Jury wyłoniło 17 obiektów, wśród których w kategorii drugiej znalazł się zespół zabytkowy Twierdzy Przemyśl – reprezentatywne elementy systemu warownego. Odzwierciedlają one intensywny rozwój sztuki fortyfikacyjnej od połowy XIX wieku do I wojny światowej. Wielkoobszarowy teren świadomie wybrany ze względu na warunki geograficzne został ukształtowany przez budowę fortów, dróg, wprowadzenie zieleni fortecznej. Twierdza Przemyśl wraz z przedpolami była miejscem walk z lat 1914-1915. W tej samej kategorii znalazł się także dawny zespół klasztorny karmelitów bosych w Zagórzu.
Laureatów konkursu poznamy na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 19 kwietnia br. w Operze Nova w Bydgoszczy.

 

fot. Anna Fortuna