Zawarto porozumienie o współpracy Przemyśla i kilku miast regionu

9 września 2017

W dniach 5-7 września br. w Krynicy-Zdroju odbyło się XXVII Forum Ekonomiczne. Podczas spotkania zawiązano wstępne nieformalne porozumienie o współpracy: Krynicy-Zdroju, Przemyśla, Rużomberku, Sárospataku i Truskawca.

Na Forum przedstawiciele władz państwowych, reprezentanci rządów państw europejskich, decydenci unijni, prezesi firm, ekonomiści i eksperci poruszali kluczowe problemy gospodarcze, polityczne i społeczne Europy.

Podczas konferencji „Europa Karpat” poświęconej współpracy między państwami i regionami karpackimi prezydent Przemyśla Robert Choma mówił między innymi o doświadczeniach i współpracy w ramach kontaktów partnerskich miasta Przemyśla z miastami innych państw regionu karpackiego.

Mamy doświadczenie, mamy dobre owoce współpracy – zwłaszcza młodzieżowej w ramach projektów europejskich wymiany młodzieży, takich jak Sokrates czy Comenius, czy współpracy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programów Polska – Białoruś – Ukraina, Polska – Słowacja(…) To poczucie wspólnoty powinno w nas wzrastać i powinniśmy mieć poczucie, że jesteśmy drużyną, która może na siebie liczyć w różnych sytuacjach (…). – mówił podczas forum Robert Choma.

W Krynicy zawiązała się oddolna inicjatywa, wstępne nieformalne porozumienie o współpracy w ramach Europy Karpat: Krynicy-Zdroju, Przemyśla, Rużomberku, Sárospataku i Truskawca. Jej koordynatorem został włodarz naszego miasta.

Współpraca będzie obejmowała: kooperację o wymiarze naukowym, biznesowym i ekonomiczny, organizację konferencji z cyklu „Europa Karpat”, dyksusję na temat zasobów Karpat – roli marki Karpackiej w odniesieniu do promocji turystycznej, gospodarczej, nawiązywania kontaktów instytucjonalnych i personalnych.

W ramach Europy Karpat będą wspólnie realizowane projekty oraz zabieganie o nie, a także wzajemne wzmacnianie się.
Finałem będzie podpisanie tej umowy. Jest także szansa, że w przyszłym roku Przemyśl będzie organizatorem Europy Karpat – dodał R.Choma.

W tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wzięło w sumie około 3 tysięcy gości z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych.

Anna Fortuna