Zarzuty dla członków, działającej w Przemyślu, grupy przestępczej

27 czerwca 2017

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zamknęła śledztwo w sprawie działającej od czerwca 2013 r. do kwietnia 2016 r. na terenie powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla, zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się podrabianiem polskich dokumentów tożsamości oraz ich bezprawnym przewożeniem przez granice RP.

Grupę przestępczą zorganizował i kierował nią 48 letni Emil Ł. W jej skład wchodzili m.in. obywatel Ukrainy Ihor S., Marek S., Ewa M., Sylwia J.

Emil Ł. usłyszał także zarzuty popełnienia innych przestępstw, w tym: posiadania w bez zezwolenia broni oraz amunicji, które sprzedał za łączną kwotę 15 900 zł, nabywania od ustalonych osób dowodu osobistego i paszportu oraz polecenia Ihorowi S. ich przerobienia a następnie zbycia, w okresie od 12 lutego 2015 r. do 18 kwietnia 2016 r. przekraczając granicę w Medyce, dokonał bezprawnego wywozu, co najmniej 25 dokumentów potwierdzających cudzą tożsamość w postaci dowodów osobistych i paszportów.

Emil Ł. był dotychczas karany, zastosowano wobec niego także środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od 20 września 2016 r. do 19 listopada 2016 r., który zamieniono na dozór Policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Emil Ł. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia.– informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Maria Pętkowska – W wyniku zawartego z prokuratorem porozumienia, w związku z dobrowolnym poddaniem się karze bez przeprowadzania rozprawy, uzgodniono karę łączną 2. lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 5 lat, grzywnę w wymiarze 120 stawek dziennych po 20 zł stawka z zaliczeniem na poczet kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności, oddanie w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz orzeczenie przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionych przestępstw w wysokości 29 500 zł.

Zawieszenie kary pozbawienia wolności możliwe było przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia przewidzianego dla sprawców współdziałających z organami ścigania, którzy ujawnili istotne okoliczności popełnionych przestępstw a także osoby w nich uczestniczące.
Wraz z Emilem Ł. chęć dobrowolnego poddania się karze wyraziło czterech oskarżonych: Sylwia J., Ewa M., Marek S., którzy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z podżeganiem do zbycia polskich dokumentów tożsamości, przygotowaniem do ich podrobienia, bezprawnym przewożeniem przez granicę, a także za popełnienie przestępstw związanych z podżeganiem innych osób do sprzedaży dokumentów tożsamości, przywłaszczeniem dokumentu tożsamości, oraz Robert N., za zbycie własnego dokumentu tożsamości w postaci paszportu, w celu dalszego wykorzystania jako oryginalnego przez cudzoziemca do legalizacji pobytu na terytorium państw Unii Europejskiej.– powiedziała Maria Pętkowska.

Uzgodnione z prokuratorem kary to od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata do 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywny, dozór kuratora w okresie próby, orzeczenie przepadku korzyści uzyskanej z popełnionego przestępstwa.

Ze sprawy wyłączono materiały przeciwko 5 osobom. Wobec 2 z nich skierowano o sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wobec dwóch pozostałych, w tym Ihora S. zawieszono postępowanie karne, z powodu ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości, przeciwko jednej osobie, która sprzedała swój dokument tożsamości zostanie skierowany do sądu akt oskarżenia.

Anna Fortuna