Zarząd województwa sam się odwoła

28 lipca 2014

Zarząd Województwa Podkarpackiego spodziewając się wniosku o odwołanie sam go złożył. Stało się to na skutek nie otrzymania absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

W czwartek, zwołano konferencję, w której udział wziął wicemarszałek Lucjan Kuźniar, członek zarządu Tadeusz Pióro oraz zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Waldemar Dzień.

W trakcie tego spotkania poruszono kwestię współpracy zarządu wojewódzkiego z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jak oznajmił Lucjan Kuźniar 31 lipca odbędzie się sesja, na której pojawi się wniosek o odwołanie zarządu. Decyzja taka została podjęta na wskutek nie otrzymania absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. „Zarząd wojewódzki chce się zorientować czy ma trwałą, mocną koalicję, czy mamy prawod podejmować dalej ważne dla Podkarpacia decyzje” – dodał wicemarszałek. Sejmik wojewódzki liczy 33 radnych, aby odwołać zarząd potrzeba 20 głosów.

Podczas konferencji Waldemar Dzień umówił kwestie dotyczące przyszłorocznej dotacji rządu dla Podkarpacia, w która w 2015 r może być mniejsza z tegoroczną nawet o 48 mln zł.

 fot. Urząd Marszałkowski