Zarząd Województwa Podkarpackiego nie zostanie odwołany

8 sierpnia 2014

Zarząd Województwa Podkarpackiego nie zostanie odwołany. Tak zdecydowali radni podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku.

W czwartek, 31 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja sejmiku, której głównym tematem było odwołanie Zarządu Województwa Podkarpackiego. W tajnym głosowaniu radni 14 głosami opowiedzieli się za zachowaniem zarządu, przeciw było 12, a 3 wstrzymało się od głosowania.

Rozpoczęte w ostatni dzień lipca obrady kontynuowano 5 sierpnia. Debatowano o zmianach w budżecie województwa, projekcie dokumentu „Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa podkarpackiego”, naborze propozycji projektów o charakterze strategicznym na rok 2014 – 2020.

Marszałek Władysław Ortyl oświadczył Poprzez uwolnienie środków budżetowych i zastąpienie ich środkami unijnymi mamy 4 mln wolne i chcemy je przeznaczyć na remonty dróg – na inwestycje związane z chodnikami”.

Wśród zwiększonych wydatków znalazło się 440 tys. dla podkarpackich wyższych uczelni oraz prawie 1,2 mln zł na dotacje podkarpackich szpitali, z czego 60 tys. zł zostanie przeznaczone na program wsparcia leczenia niepłodności metodą Naprotechnologii.

Projekt „Oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa podkarpackiego” pokazuje obecne możliwości i potrzeby, wśród których są m.in.: konieczność poszerzenia usług medycznych z zakresu geriatrii, kardiologii dziecięcej, hematologii, otolaryngologii dziecięcej.