Zapal znicz wywiezionym na Sybir

6 lutego 2015

W najbliższą niedzielę odbędą się uroczystości związane z 75 rocznicą deportacji na Sybir. Obchody rozpoczną się o godzinie 10.

Uroczystości zorganizowane przez Związek Sybiraków w Przemyślu, Urząd Miejski, Centrum Kulturalne i Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. rozpoczną o godzinie 10 mszą św. w Kościele Św. Trójcy. Po nabożeństwie, o godz. 11 przy tablicy Sybiraków umieszczonej w murze kościoła zostaną złożone kwiaty. Następnie o godz.11.30 nastąpi przejazd autobusami na rampę kolejową na Bakończycach, gdzie zapalone zostaną znicze.