Zakończył się II etap rozbudowy ulicy Buszkowickiej

3 grudnia 2016

Rozbudowa odcinka ulicy Rogozińskiego i Buszkowickiej prowadzona była w dwóch etapach.

Inwestycja miała na celu wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego poprzez zaprojektowanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz przebudowę skrzyżowania z ulicą Borelowskiego z wydzieleniem prawoskrętu.

Drugi etap obejmował przebudowę ulicy Buszkowickiej na odcinku ok. 800 metrów, wraz ze wzmocnieniem jezdni, jej poszerzeniem do szerokości 7,0 m na odcinkach o mniejszej szerokości, budowę chodników szerokości 2,00 m oraz ścieżki rowerowej dwukierunkowej szerokości od 2 do 2,50 m.

Koszt inwestycji

Całkowita wartość inwestycji Wartość dofinansowania Wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl
ETAP I 3 360 653,03 1 609 204,00 1 751 449,03
ETAP II 2 205 239,56 1 102 618,00 1 102 621,56
RAZEM 5 565 892,59 2 711 822,00 2 854 070,59