Zakaz wywozu z kraju popularnych leków

13 marca 2020

W związku z występującymi na terenie Polski przypadkami zarażeń koronawirusem Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o zakazie wywozu z kraju niektórych leków oraz wyrobów medycznych.

Obowiązuje zakaz wywozu leków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych (jak choćby popularne madykamenty zawierające paracetamol, ibuprofen) i przeciwwirusowych oraz wyrobów medycznych, takich jak: maseczki ochronne, środki odkażające, maski, fartuchy i rękawice, termometry, ochraniacze na obuwie i czepki chirurgiczne

Produkty te zostały wpisane przez Ministra Zdrowia do wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. Tym samym nie mogą zostać wywiezione poza granice kraju bez spełnienia określonych prawem wymagań.

Funkcjonariusze KAS w trakcie odpraw towarowych i pasażerskich będą zwracać szczególną uwagę na wywożone produkty lecznicze i wyroby medyczne. Dozwolony jest wywóz tylko niewielkich ilości, przeznaczonych na użytek własny podróżnego.

 

Informacje – Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Zdjęcie wyróżniające – canva.com