Zabacz epokę Gomułki i Gierka w Przemyślu. Najnowsza wystawa w Muzeum Narodowym

23 maja 2017

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zaprasza do obejrzenia wystawy „Nasza mała stabilizacja”. Przemyśl w latach 60.-70. XX w.

Wystawa Nasza „mała stabilizacja”. Przemyśl w latach 60. – 70. XX w. powstała z pomysłu przybliżenia młodym pokoleniom, tak niedawnych, a jakże odmiennych czasów.

Bezpośrednim impulsem do jej zorganizowania było otrzymanie przez Muzeum amatorskich filmów pokazujących Przemyśl z tamtego okresu. Ekspozycja prezentuje nasze miasto dzięki licznym fotografiom Jana Gruntowicza, wieloletniego fotografa muzealnego, a także obrazom Romana Sumienia, uzdolnionego amatora, jak również wielu realiom prawie w całości pozyskanym od mieszkańców Przemyśla. Zapewne wielu zwiedzającym przypomni się ich młodość lub dzieciństwo, związane z nimi chwile, ale też liczne absurdy, jakie niosły. Jednak dla wielu owa „mała stabilizacja”, okresu władzy Gomółki i Gierka, rzeczywiście była pełną stabilizacją, a okres dobrobytu na początku rządów tego drugiego, u wielu, zwłaszcza ówczesnych dzieci, budzi miłe wspomnienia. Na wystawie zobaczyć można noszone wtedy stroje i ozdoby, porcelanę i szkło, wybrane sprzęty gospodarstwa domowego i wyposażenia mieszkań. Szczególną atrakcją jest sprzęt filmowy, a przede wszystkim kamera 8 mm, na jakiej powstały wspomniane filmy.