Za dużo gotówki. Nie zgłosili, że przewożą pieniądze

8 września 2017

Przekraczając granicę nie zgłosili przewożonej znacznej ilości krajowych i zagranicznych środków płatności. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili blisko 350 tys. złotych i 60 tys. euro.

W dniu 2 września, obywatel Ukrainy przewoził blisko 250 tys. zł. Niezgłoszone do kontroli pieniądze znajdowały się w bocznych drzwiach samochodu i skrzynce narzędziowej.

Deklaracji dewizowej nie złożyła także obywatelka Ukrainy. Kobieta w dniu 4 września przekraczała pieszo granicę w Medyce. Podczas kontroli okazało się, że w jej bagażu i odzieży wierzchniej znajduje się 60 tys. euro. Podróżna tłumaczyła, że nie wiedziała o konieczności złożenia deklaracji.

Podobnie tłumaczył się obywatel Ukrainy, który przekraczając granicę w Medyce, w dnu 5 września w swoim bagażu przewoził prawie 95 tys. zł.

Za niedopełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych wszyscy podróżni ukarani zostali mandatami karnymi w łącznej wysokości 11 tys. złotych.

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.