Wyszatyce – 100 rocznica wysiedlenia i spalenia wsi

9 października 2014

W Wyszatycach obchodzono 100 rocznicę wysiedlenia mieszkańców i spalenia wsi. Uroczystości z tej okazji odbyły się w minioną niedzielę.

W niedzielę, 5 października, w Wyszatycach obchodzono setną rocznicę wysiedlenia mieszkańców i spalenia wsi podczas I wojny światowej. Z tej okazji odprawiono uroczystą mszę św., a po niej na cmentarzu odsłonięto pomnik upamiętniający wywózkę oraz złożono kwiaty.

W roku 1914 wojska autriackie chcąc oczyścić teren wokół Twierdzy Przemyśl i zabrać wojskom rosyjskim możliwość schronienia, niszczyły wszystkie zabudowy okalające Twierdzę. Wyszatyce zostały doszczętnie spalone, a mieszkańców wywieziono do Chocenia. Odbudowa zniszczonej wsi trwała ponad 10 lat.