Występ Orkiestry Narodowego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie

5 marca 2014

Pierwszego marca na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu wystąpiła Orkiestra Narodowego Ukraińskiego Dramatycznego Teatru we Lwowie im. M. Zańkowieckiej. Koncert odbył się w ramach cyklu Spotkania ze sztuką „Na styku kultur”.

Uroczystego przywitania przybyłych na ten ostatkowy wieczór dokonała dyrektor PCKiN ZAMEK Renata Nowakowska.

Karnawałowy występ Orkiestry spotkał się z dużym aplauzem publiczności. Warto nadmienić iż zespół ten uznawany jest na Ukrainie za jeden z najlepszych zespołów teatralnych.W jego skład wchodzi dwudziesto czterech muzyków będących absolwentami Lwowskiej Akademii Muzycznej.

Artyści sami tworzą akompaniament muzyczny podczas występu oraz przygotowują program koncertowy, który obejmuje różnorodne style muzyczne : dzieła światowej klasyki ( Vivaldi, Mozart, Piazzolla ), melodie folklorystyczne, przeboje muzyki popularnej oraz utwory jazzowe.

Przerwę w trakcie koncertu urozmaicono : losowaniem zaproszeń na imprezy PCKiN ZAMEK, pokazem mody karnawałowej przygotowanej przez nauczycielki z Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, a zaprezentowanej przez uczniów tej szkoły.

Po głównym występie, w galerii zamkowej, przy spotkaniu z artystami, w ramach podziękowań za pomoc w realizacji wydarzeń kulturalnych wręczono dyplomy. Otrzymali je Mecenas imprez organizowanych  PCKiN ZAMEK – Polska Grupa Energetyczna Obrót S.A oraz darczyńcy : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu, POLCARGO – Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Spółka z o.o., Zdzisława i Zbigniew Inglot, Firma KAZAR Footwear Sp. z o.o, Spółdzielnia Socjalna „Tradycja” Kawiarnia Zamkowa.

fot. Tomasz Beliński