Wystawa prac Piotra Thena – piękne wspomnienie nieżyjącego fotografika w przemyskim muzeum

1 listopada 2016

Do 2 grudnia, w Muzeum Historii Miasta Przemyśla można oglądać wystawę „Fascynujący świat w makrofotografii”. Prezentowane prace są wspomnieniem o ich nieżyjącym autorze, fotografie Piotrze Thenie.

W piątek 28 października, w Muzeum Historii Miasta Przemyśla odbył się wernisaż makrofotografii ukazujących niezwykły świat przyrody w obiektywie Piotra Thena. W wydarzeniu wzięli udział współpracownicy, znajomi i przyjaciele Piotra. Oprawę muzyczną zapewnił Michał Lichota.

Piotr Then był fotografem amatorem. Jak sam mówił, fotografią zajmował się – można powiedzieć – od zawsze. Fascynowała go zarówno fotografia dokumentalna, jak i pejzażowa. Jego fotografie, to uchwycone wydarzenia kulturalne, jakie towarzyszyły jego codziennej pracy, jak również cały świat który go otaczał, a w szczególności jego rodzinne miasto Przemyśl, a także ludzie, ich emocje, przyroda.

Wystawa „Fascynujący świat w makrofotografii” pochodzi z licznych prezentacji, które Piotr Then opracował z podkładem muzycznym i pozostawił w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Jego fotografie to temat bardzo interesujący i oczekiwany w środowisku przemyślan jak również w samym Muzeum. Dzięki temu, że przygotowywaliśmy tą wystawę wiele osób zaczynało wspominać Piotra, przypominało sobie wiele epizodów, wspólnych wypraw, plenerów fotograficznych. Pracownicy użyczyli swoje pamiątki po Piotrze. Wystawa ta jest bardzo potrzebna po to żeby przypomnieć młodego człowieka, który miał fantastyczne pasje, zainteresowania fotografią i który może wszystkich nas nauczyć wielu aspektów pewnej wrażliwości na przyrodę, na świat który nas otacza. Kiedy udało się zrealizować tą pierwszą wystawę, także ze strony rodziny Piotra odebrałem wiele ciepłych opinii, komentarzy i dzięki temu również od rodziny otrzymaliśmy na wystawę szereg pamiątek rodzinnych i osobistych. Była to okazja by dziękując za to porozmawiać też o przyszłości, w której skorzystamy z większej liczby pamiątek po Piotrze, m.in. ze zdjęć, które są w jego komputerze, a które zostaną nam udostępnione przez rodzinę. Na pewno chcielibyśmy przygotować kolejną wystawę jak i również w przyszłości wydać katalog jego fotografii, z komentarzami rodziny, przyjaciół, osób mu najbliższych – mówi Marcin Marynowski z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Piotr Then od roku 2008 był pracownikiem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Zmarł w 2014 roku. Pozostały po nim wspomnienia i fotografie.