Wystawa obrazów Jolanty Cicińskiej i Krystyny Gieruli w Świetlicy Seniora

24 października 2014

W ubiegłą sobotę w Świetlicy Seniora przy wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Przemyślu, odbył się wieczór integracyjny. Poprzez sztukę mieszkańcy miasta mogli oddać się atmosferze tego wieczoru, przygotowanego przez kierowniczkę świetlicy panią Małgorzatę Jaszewską.

Małą wystawę malarską zaprezentowała Jolanta Cicińska wraz ze swoją mamą panią Krystyną Gierulą. Panie pokazały swoje prace malarskie i opowiedziały o procesie ich tworzenia. Pani Jolanta, reprezentująca PUTW zobowiązała się zorganizować wieczorki malarskie dla seniorów z okolic.  Obrazy były zaprezentowane w oprawie poetyckiej, dzięki panu Karolowi Zającowi, który przeczytał swoje wiersze o Przemyślu.

Fot. Piotr Gdula