Wyrok Sądu okręgowego w Przemyślu w sprawie skupowania i przemytu polskich dokumentów tożsamości

26 sierpnia 2017

Sąd Okręgowy w Przemyślu skazał pięciu oskarżonych, którzy przez trzy lata podżegali do zbywania polskich dokumentów tożsamości, przygotowywali je do podrabiania, a następnie przewozili przez granicę RP.

W dniu 23 sierpnia, Sąd Okręgowy w Przemyślu skazał pięciu oskarżonych, którzy od czerwca 2013 r. do kwietnia 2016 r. na terenie Przemyśla i innych miejscowości powiatu przemyskiego działając w zorganizowanej grupy przestępczej zajmowali się podżeganiem do zbywania polskich dokumentów tożsamości w postaci dowodów osobistych i paszportów, przygotowywali je do podrabiania, a także bezprawnie przewozili przez granice RP.

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała 26 czerwca 2017 r. wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy wobec pięciu osób, spośród których tylko jedna nie wchodziła w skład grupy przestępczej, którą zorganizował i kierował 48 letni Emil Ł. – informuje prokurator Marta Pętkowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Ponadto Emil Ł. został skazany ponadto za: – posiadanie w 2016 r. bez wymaganego zezwolenia i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dwóch sztuk broni palnej w postaci pistoletu maszynowego model vz. 61, kaliber 7,65 mm z magazynkiem, broni jednolufowej marki CZ kaliber 6,35 mm wraz z dwoma magazynkami, tłumika do broni palnej, 27 sztuk amunicji „S&B 6,35” oraz 49 sztuk amunicji „SBP 7,62”, które następnie zbył za łączną kwotę 15 900 zł, a także za – nabycie w grudniu 2015 r. w Przemyślu, od ustalonych osób dowodu osobistego i paszportu oraz polecenia Ihorowi S. ich przerobienia a następnie zbycia pierwszego dokumentu za 1 400 zł, drugiego za 3 100 zł, a nadto zbycia innego dowodu osobistego za 1 100 zł oraz czterech innych paszportów za łączną kwotę 8 000 zł, w okresie od 12 lutego 2015 r. do 18 kwietnia 2016 r. przekraczając granicę w Medyce, w kierunku wyjazdowym na Ukrainę, bezprawnie wywiózł poza granicę państwową, co najmniej 25 dokumentów potwierdzających cudzą tożsamość.

Emil Ł. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia. W wyniku zawartego z prokuratorem porozumienia, w związku z dobrowolnym poddaniem się karze bez przeprowadzania rozprawy, uzgodniono karę łączną 2. lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 5 lat, grzywnę w wymiarze 120 stawek dziennych po 20 zł stawka z zaliczeniem na poczet kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności, oddanie w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz orzeczenie przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionych przestępstw w wysokości 29 500 zł. – podaje M.Pętkowska.

Wraz z Emilem Ł. skazanych przez Sąd zostało trzech oskarżonych: Sylwia J., Ewa M., Marek S. – za udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z podżeganiem do zbycia polskich dokumentów tożsamości, przygotowaniem do ich podrobienia, bezprawnym przewożeniem przez granicę, a także za popełnienie przestępstw związanych z podżeganiem innych osób do sprzedaży dokumentów tożsamości, przywłaszczeniem dokumentu tożsamości, oraz czwarty z nich Robert N., za zbycie własnego dokumentu tożsamości w postaci paszportu, w celu dalszego wykorzystania jako oryginalnego przez cudzoziemca do legalizacji pobytu na terytorium państw Unii Europejskiej. Sąd wobec nich orzekł kary od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata do 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywny, dozór kuratora w okresie próby, orzeczenie przepadku korzyści uzyskanej z popełnionego przestępstwa.

Ze sprawy wyłączono materiały przeciwko kilku podejrzanym. Wobec 2. z nich skierowano o Sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego, zaś wobec Ihora S. zawieszono postępowanie karne i ze względu na jego ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości wydano list gończy, przeciwko jednej osobie, która sprzedała swój dokument tożsamości zostanie skierowany do sądu akt oskarżenia.