Wybrano zarząd województwa podkarpackiego

19 listopada 2018

Podczas pierwszego posiedzenia VI kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni wybrali członków nowego zarządu.

W sejmiku VI kadencji zasiada 25 radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość, 3 radnych klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i 5 radnych Koalicji Obywatelskiej. W tajnym głosowaniu radni wybrali ponownie na marszałka województwa Władysława Ortyla. Jego kandydaturę poparło 25 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, a jeden wyraził sprzeciw. Wicemarszałkiem został Piotr Pilch oraz Ewa Draus, a członkami zarządu Maria Kurowska oraz Stanisław Kruczek. Nowym przewodniczącym sejmiku został Jerzy Borcz.

– Zmiany składu zarządu województwa wynikają nie z tego, że zarząd został źle oceniony, wręcz przeciwnie, zarząd dotychczas funkcjonujący pod kierownictwem marszałka Ortyla został bardzo wysoko oceniony, a zmiany wynikają z otwartości na płeć piękną. Chcemy, żeby udział kobiet w polityce był zauważalnie większy stąd też te zmiany – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

W tej kadencji zarząd będzie kontynuował działania podjęte już w ubiegłej kadencji. Będzie również realizował zadania w sferze zdrowia, środowiska, infrastruktury, rozwoju gospodarczego i społecznego, przedsiębiorczości i turystyki wraz z nowym hasłem: „Wyższy poziom innowacji”.

Marszałek zadeklarował również współpracę z opozycją:

– Chcielibyśmy się wsłuchiwać w głosy opozycji – zarówno te krytyczne, jak i we wnioski, które będą przedstawiać – zapowiedział marszałek, mówiąc, że równie ważna będzie dla zarządu województwa komunikacja z mieszkańcami oraz mediami.

Fot. Michał Mielniczuk/BP UMWP