Wolontariusze z Przemyśla na start

4 listopada 2016

Rusza I edycja konkursu „Zasłużony dla Wolontariatu 2016”. Jego celem jest promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Przemyśla, podziękowanie samym wolontariuszom za ich zaangażowanie oraz pokazanie, że nie brakuje wśród nas osób, które z dobroci serca pomagają innym.

Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
Kategoria I – Przemyski Wolontariusz Roku – wolontariat indywidualny
Kategoria II – Przemyski Wolontariusz Roku – wolontariat grupowy
Kategoria III – Przemyska Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom

W celu zgłoszenia kandydatur należy wypełnić wniosek, który trzeba złożyć do 22 listopada 2016 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu lub listownie na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1 z dopiskiem „Zasłużony dla Wolontariatu 2016” – decyduje data wpływu.

Nagrody zostaną wręczone przez prezydenta Miasta Przemyśla podczas uroczystej Gali Wolontariatu w dniu 5 grudnia 2016 r.

Współorganizatorami konkursu są: Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” oraz Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie.

Wszelkie pytania można kierować do Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, tel.: 16 670 40 88 lub na adres mailowy: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl

Szczegółowy Regulamin Konkursu oraz wnioski zgłoszeniowe znajdują się na stronie

http://przemysl.pl/45066/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-zasluzony-dla-wolontariatu-2016.html .