Wójt Gminy Krasiczyn podsumował swoją działalność

3 października 2014

Wójt Gminy Krasiczyn Jerzy Kowalski po 12 latach pełnienia swojej funkcji przechodzi na emeryturę. Kończąc ten etap w swoim życiu podsumowuje on działalność miejscowego samorządu.

W ciągu 12 lat pełnienia funkcji wójta gminy Krasiczyn przez Jerzego Kowalskiego realizowano Plan Rozwoju Gminy oraz Strategii Rozwoju Gminy Krasiczyn na lata 2000-2015. Przez te lata udało się rozbudować sieć kanalizacyjną, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Krasiczynie i Korytnikach. Te inwestycje były możliwe m.in.: dzięki środkom unijnym.Udało się również wybudować chodniki oraz położyć drogi asfaltowe, a także wyremontować most w Krasicach i częściowo w Krasiczynie.

Dzięki samorządowi lokalnemu wyremontowano szkoły. Środki pozyskane z PEFRONu umożliwiły zakup dwóch autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Wyremontowano również Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie, zmodernizowano 9 świetlic wiejskich, a także wybudowano nową świetlicę w Krasicach.

Inwestycje zrealizowane w latach 2003 – 2014 wyniosły łącznie 17 309 639 zł, z czego 1 680 480, to dotacje unijne. Gmina uczestniczyła w projekcie „Błękitny San” oraz „Miejski obszar funkcjonalny Przemyśl”.

Na dzień dzisiejszy zadłużenie Gminy to 351 300 zł co stanowi 2,44 % rocznego budżetu.