Pierwsza odprawa z nowym komendantem

3 października 2014

W piątkowej odprawie kadry kierowniczej w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG po raz pierwszy przewodniczył nowy komendant oddziału płk SG Piotr Patla.

W pierwszej odprawie z udziałem płk SG Piotra Patla udział wzięli naczelnicy wydziałów, komendanci placówek, kierownicy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Usłyszeli oni o głównych założeniach nowego komendanta dotyczących dowodzenia i kierowania Oddziałem. Ich priorytetem będzie skuteczna ochrona granicy oraz płynna odprawa w przejściach granicznych. Komendant zapowiedział również najbliższą wizytację placówek BiOSG.