Władze Przemyśla o inwestycjach w mieście

10 września 2017

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w przemyskim magistracie omówiono wydarzenia inwestycyjne i gospodarcze ostatnich miesięcy w naszym mieście oraz przedstawiono plany samorządu na najbliższą przyszłość w tych obszarach.

Pomimo dużego wysiłku inwestycyjnego w zakończonej perspektywie finansowej UE i konieczności ograniczania inwestycji w celu spłaty zadłużenia i gromadzenia środków na nowe projekty przez lata 2014 – 2017 w dalszym ciągu pozyskujemy pieniądze ze źródeł pozabudżetowych. – powiedział prezydent miasta Przemyśla Robert Choma.

Wartość projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych w latach 2014 – 2017 wyniosła 58 146 632,55 zł, dofinansowanie 45 926 233,29 zł.

Wśród inwestycji zakończonych lub też tych zbliżających się do finału znalazły się m.in.: budowa Ronda im. mjra. W.Koby, rozbudowa ul. Tatarskiej – oddana do użytku zostanie około 20 września, do 21 września zakończona zostanie modernizacja stadionu lekkoatletycznego „Juwenia” (budowa budynku wielofunkcyjnego, garażowo-magazynowego, trybuny zadaszonej, bieżni treningowej, rzutni do pchnięcia kulą i ogrodzenia parkingu), ku końcowi zbliża się także adaptacja 19 lokali mieszkalnych na socjalne.

W najbliższym czasie rozpocznie się remont ul.Mickiewicza, na odcinku ul.Konarskiego-ul.Rejtana przebudowana zostanie droga i chodniki. Prace potrwają do 30 listopada br. Na 31 lipca 2018 r. przewidziano zakończenie modernizacji ul.Wysockiego.

Wśród planowanych inwestycji znalazła się budowa sali gimnastycznej przy SP nr 14 i przy I LO.

Zbyt wiele zabiegów kosztowało nas – kolejne samorządy – zabieganie o sale gimnastyczne przy SP nr 14 i I LO i wreszcie udało się zdobyć źródła finansowania i chcemy zdecydowanie zrealizować oba te zadania. Możliwości budżetowe są i będą w dalszym ciągu.– zapewnia prezydent R.Choma.

Przez około 20 lat nie było możliwe rozwiązanie tego problemu. Dzięki głównie zaangażowaniu zastępcy prezydenta Grzegorza Haydera udało się uregulować procedury związane z tą inwestycją, ale pieniędzy nadal nie było. Nagle PiS jest u władzy i proszę bardzo sprawa niemożliwa do załatwienia stała się możliwa. – powiedziała przewodnicząca przemyskiej Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz.

Na terenie miasta rozbudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Obejmie ona m.in. ul.3-go Maja i 29-go Stycznia, ul. Jasińskiego, ul. Topolową, dzielnicę Za Wiarem, ul.Śmiałego i Bielskiego. Jeszcze w tym roku zakończy się trwająca budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kruhel Wielki.
Miasto planuje także zakup 15 autobusów.

Kończy się termomodernizacja obiektów oświatowych, przeszedł pozytywnie projekt tzw. kulturowy tj. wzmocnienie potencjału turystycznego naszego Centrum Kultury i Nauki Zamek oraz prace konserwatorskie przy budynku na Czuwaju. Czekamy na ocenę projektu dotyczącego modernizacji kolejnej części Zielonego Rynku, jest to też inwestycja, która ma również szansę otrzymać pozytywną opinię. – wylicza zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

Jednak inwestycją najbardziej oczekiwaną przez mieszkańców jest niewątpliwie budowa kompleksów basenów. Na chwilę obecną została wykonana pełna dokumentacja projektowa, a także uzyskano pozwolenie na budowę. Kosztorys inwestorski przewiduje podzielenie inwestycji na dwa etapy o wartości: basen wewnętrzny 38 779 000 zł i zespół basenów zewnętrznych 6 252 000 zł, razem 45 032 049 zł.
Budowa basenu jest absolutnie konieczna ze względu na wzmocnienie potencjału turystycznego miasta, napędzenie tej koniunktury także dla właścicieli hoteli, pensjonatów, restauratorów. – mówi prezydent Choma.

Jedną z możliwości uzyskania środków zewnętrznych, które chcemy wykorzystać jest  wykorzystanie instrumentów, które znajdują się w ofercie Funduszu Inwestycji Samorządowych (FIS), zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.
Chcielibyśmy aby wokół kompleksów basenowych powstał kompleks np. hotelowy lub innych obiektów, które przyciągałyby swoją ofertą turystów i mieszkańców w to miejsce. Mam nadzieję, że inwestycja rozpocznie się w 2018 r. – dodaje J.Hamryszczak.

Prezydent miasta zapowiedział także w roku następnym kontynuację tegorocznego kina „pod chmurką” oraz Przemyskiej Sceny Letniej.

Anna Fortuna