Wizualizacja pomnika Sybiraków przy ul.Piłsudskiego w Przemyślu

24 lutego 2015

Przy ulicy Piłsudskiego stanie pomnik Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację projektową, a następnie na jego wykonanie.

Sybiracy oraz rodziny katyńskie doczekają się budowy pomnika, który stanie przy ul.Piłsudskiego. Autorem wstępnego projektu jest Pracownia Rzeźby Mariana Szajdy. Grupa inicjatywna przekazała Miastu wizualizację pomnika, w oparciu o którą zostanie przeprowadzony przetarg na dokumentację, a następnie na jego wykonanie.