Wicepremier Morawiecki w Przemyślu. Ogłosił tu pakiet działań dla średnich miast [Galeria zdjęć]

14 kwietnia 2017

Wicepremier Mateusz Morawiecki w Przemyślu ogłosił pakiet działań dla średnich miast o wartości ponad 2,5 mld zł. Jego główne elementy to dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

W dniu 12 kwietnia w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się spotkanie z samorządowcami, podczas którego wicepremier i minister Rozwoju Regionalnego Mateusz Morawiecki ogłosił pakiet działań dla średnich miast. Szacowana wartość wsparcia jakie w najbliższych latach trafi do tych miast to ponad 2,5 mld zł.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego – zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj i uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi. Każdy taki obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikalnego potencjału – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Pakiet został przygotowany w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno – gospodarcze. Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020.

W Ministerstwie Rozwoju przygotowaliśmy dla miast średnich narzędzia, których wykorzystanie zależy wyłącznie od aktywności samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców. Wierzymy, że ich połączone wysiłki zaowocują rozwojem tych miast, poprawą jakości życia i odwróceniem negatywnych tendencji odpływu ludności. – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Pakiet działań dla miast średnich składa się z trzech faz, o których mówił wiceszef rozwoju Adam Hamryszczak, faza pierwsza zostaje uruchomiona już dziś i polega ona na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: polityki lokowania inwestycji i przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich w ramach programów krajowych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania w szczególności w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który jest jednym z partnerów Pakietu. Nie jest to jednak zbiór zamknięty – pracujemy nad tym aby Pakiet poszerzał się o kolejne inicjatywy.
Program tak długo oczekiwany i tak ważny dla nas. Jesteśmy pełni nadziei, że dzisiaj rzeczywiście zainicjujemy coś ważnego, co będzie konkretem, co przyniesie dobre owoce na przyszłość, co wyzwoli pozytywną energię drzemiącą przecież w nas samorządowcach i pomoże nam na rozwinięcie skrzydeł i dostrzeżone zostanie rzeczywiście nasze miasto, region. – powiedział prezydent Przemyśla Robert Choma.

Podczas konferencji odbyło się także oficjalne podpisanie przez marszałka województwa Podkarpackiego i prezydenta miasta Przemyśla umowy o dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” o wartości blisko 29 mln zł i dofinansowaniu prawie 20 mln zł. Ten projekt jest związany z inwestycją w niskoemisyjny transport miejski, przebudowę systemu dróg na terenie Przemyśla, powiatu przemyskiego i Gminy Przemyśl.

Anna Fortuna

no images were found