Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wizytą w Korytnikach [Galeria zdjęć]

8 stycznia 2018

W Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach odbyło się spotkanie z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofem Michałkiewiczem. Jego głównym tematem była problematyka dotycząca osób niepełnosprawnych, w tym zmiany ustawodawcze.

Spotkanie z wiceministrem Krzysztofem Michałkiewiczem w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach, odbyło się w piątek, 5 stycznia. Rozpoczęło je przedstawienie w wykonaniu uczestników warsztatów, po którym miało miejsce wspólne kolędowanie.

W programie rządowym mamy specjalny program dla osób niepełnosprawnych. Jest w tej kwestii wiele rzeczy do zrobienia. Mamy tutaj na myśli rozwój sieci poradni specjalistycznych – obecnie jest ich bardzo mało, rozwój warsztatów terapii zajęciowej, których też brakuje, punkty rehabilitacyjne, terapię społeczną i zawodową, kwestia przygotowania i wejścia w życie dorosłe – tutaj jest najwięcej do zrobienia, aby te warsztaty terapii zajęciowej przystosowywały tą młodzież do możliwości zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej, ale również w innych też zakładach pracy chronionej. Ten system dopiero się rozwija. Kolejna sprawa tak bardzo istotna dla rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych, to żeby im zapewnić możliwości na zasadach takich jak rozwój bazy mieszkalnictwa chronionego. Dzisiejsza wizyta jest aby zbierać postulaty, wnioski tego środowiska, rozeznać potrzeby i przenieść je później na ustawy. – powiedział poseł Andrzej Matusiewicz.

O tym jak ważne znaczenie ma to spotkanie dla Towarzystwa jak i sektora organizacji pozarządowych zajmującego się osobami niepełnosprawnymi mówił Andrzej Berestecki prezes zarządu zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu.
Jesteśmy na etapie omawiania zmian ustawy o rehabilitacji, gdzie ważnym elementem są warsztaty terapii zajęciowej. Dzięki uprzejmości wiceministra Michałkiewicza, który jest tutaj z nami możemy swój głos także wnieść do dyskusji nad kształtem tej ustawy. Jest to dla nas szczególnie ważne, że małe środowisko skupione wokół TWzK będzie mogło wyartykułować swoje potrzeby. Dyskusja na temat zmian w ustawie o rehabilitacji dotyczącej warsztatów terapii zajęciowej trwa już ponad pół roku. Takie najbardziej zapalne postulaty organizacji pozarządowych, w tym i nasze zostały uwzględnione. Na dzień dzisiejszy chodzi o kosmetykę, przede wszystkim aby administracja rządowa, samorządowa zwróciła uwagę, że praca z osobą niepełnosprawną, to nie tylko rehabilitacja zawodowa i wejście osób niepełnosprawnych do zakładów pracy, ale także rehabilitacja społeczna wyrażana poprzez muzykę, śpiew, taniec. – powiedział A.Berestecki.

Prezes Towarzystwa podkreślił, że osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym czy znacznym zajmują się nie tylko praniem, sprzątaniem, strzyżeniem trawników, ale także muzyką i śpiewem, poprzez które pokazują pełnosprawnym swoją duszę. Pozwala im to poczuć się dowartościowanymi, czuć się przydatnymi obywatelami naszej społeczności.

W 2017 r., w województwie podkarpackim funkcjonowało 37 warsztatów terapii zajęciowej i 64 środowiskowe domy opieki, a także 82 zakłady pracy chronionej oraz liczne instytucje je wspierające.

W Polsce jest blisko ok 5 mln osób niepełnosprawnych, wciąż jednak są powiaty, gdzie nie ma warsztatów terapii zajęciowej. Co nie znaczy, że nie ma tam osób niepełnosprawnych. Podkarpacie mimo trudniejszej sytuacji niż inne, bogatsze rejony kraju jest wstanie tworzyć miejsca pobytu dla osób niepełnosprawnych. Staramy się tworzyć instytucje, gdzie osoby, które nie są wstanie zafunkcjonować na rynku pracy także mają odpowiednie wsparcie. Musimy znaleźć optymalne rozwiązania żeby z jednej strony spełnić oczekiwania tych, którzy płacą na PEFRON, a z drugiej strony zapewnić aktywność, integrację społeczną, szanse na prace osobom niepełnosprawnym, które żyją w naszym środowisku. – powiedział wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Anna Fortuna

no images were found