Ważne terminy dla wyborców, którzy chcą głosować poza miejscem zamieszkania.

7 października 2019

Jeśli przebywasz poza miejscem swojego zamieszkania, to do wtorku możesz się dopisać do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce.

By zagłosować  w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będziemy przebywać w dniu wyborów, a nie jest się mieszkańcem tej gminy, trzeba złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek należy złożyć w siedzibie gminy w której chcemy zagłosować. Na przykład, jeśli pochodzimy z Przemyśla, ale przebywamy w Krakowie i najbliższą niedzielę także spędzimy w Krakowie, a równocześnie chcemy oddać głos w wyborach, należy się udać do urzędu miasta w Krakowie, by dopisać się do spisu wyborców.

Jeśli posiadamy profil zaufany możemy także się dopisać przez stronę obywatel.gov.pl.

We wniosku należy podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania oraz adres czasowego przebywania.

Do piątku 11 października w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) można też pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na jego podstawie można głosować w dowolnym lokalu wyborczym na terytorium Polski i za granicami kraju. Dlatego jeśli 13 października będziemy podróżować, a koniecznie chcemy zagłosować, potrzebne nam będzie takie zaświadczenie.

Jeśli nawet w ostatniej chwili wyborcy zmienią się plany i nie wyjedzie poza miejsce zamieszkania, to na podstawie zaświadczenia będzie mógł zagłosować w komisji, w której zwykle głosuje. Konieczne jednak będzie posiadanie przy sobie zaświadczenia.

 

red